طرح توجیهی

  • ایجاد یک طرح توجیهی برای هر کسب و کاری در هر مقیاسی مستلزم بررسی دقیق عوامل مختلف از جمله جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در اینجا یک طرح کلی وجود دارد که می توانید از آن به عنوان نقطه شروع برای طرح توضیحی خود استفاده کنید:

    |
  • در طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی تمام هزینه ها و درامد ها و سود و زیان این کسب و کار به صورت تخصصی براورد شده است.

    |
  • داشتن یک طرح توجیهی شرط لازم برای ورود به یک پروژه موفق است. در واقع با انجام طرح توجیهی یک پروژه از زوایای متنوع مورد بررسی دقیق قرار می گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن نمایان شود. با توجه به ابعاد مختلفی که پروژه در آن ها بررسی می گردد ، دسته بندی های مختلفی نیز از طرح توجیهی موجود است.

    |