قتل در آرایشگاه زنانه

  • کارت شناسایی در جیب پیراهن مرد جوان نشان می‌داد او مهرداد نام دارد .آثار چاقو خوردگی روی بدن وی نمایان بود و سرش به شدت زخمی شده بود که عملیات احیا روی مرد جوان انجام شد اما بی نتیجه بود و مهرداد جان سپرد .

    |