قیمت طلا

قیمت طلا امروز در بازار افزایش داشته است. افزایش قیمت طلا در بازار به اتفاقات بازار دلار هم بستگی دارد.