نجمومی بگیران

  • «احمدخانی نوذری» در گفت‌وگویی درباره فیش‌های نجومی و غیر متعارف چند مدیر از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرد: برای آن پرداختی‌هایی که قانونی اما غیر متعارف و غیرمنصفانه بوده است، باید موانع قانونی رفع شود.

    |