کریسمس و کرونا

  • همزمان با سال نو مسیحی

    کرونا در آستانه کریسمس در اروپا رکوردی جدید و منحصر به فرد کسب کرد.

    |