رد ادعای دستور رئیس برای رفع اختلافها در انتصاب علی عسگری