رهبر انقلاب عبای نماز شب خود را برای دفن سردار سپهبد سلیمانی فرس