شوهر مریم معصومی

  • عکس بازیگر | عکس مریم معصومی | بیوگرافی مریم معصومی

    مریم معصومی بازیگر خوب کشورمان چن روزی برای تفریح به کشور ترکیه رفته بود؛ برخی شایعه مهاجرت اورا درست کردند که دروغ است.

    |