طرح صیانت از فضای مجازی

 • نوری قزلجه گفت :بررسی این طرح با اختلاف رأی جزئی و فقط با یک رأی بیشتر به اصل 85 رفت. درواقع، نظر مجلس درباره این که طرح در صحن علنی و شفاف بررسی شود یا شامل اصل 85 شده و در کمیسیون مشترکی بررسی شود، برابر و تقریباً نصف به نصف بود.

  |
 • دلیل دعوا و قهر رضا عطاران و مرجانه گلچین مشخص شد

  |
 • عضو کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: باید به مردم بگوییم که به دنبال محدودسازی و جرم انگاری نیستیم و می‌خواهیم فضای سالم مجازی را به وجود آوریم.

  |
 • با توجه به حساسیت هایی که در این حوزه در جامعه وجود دارد اعضای کمیسیون همچنان بر شفافیت مذاکرات کمیسیون تاکید دارند.

  |