همسان سازی حقوق فرهنگیان

  • دکتر حسین خنیفر ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: بحث همسان‌سازی حقوق اساتید، بحث عام دانشگاه‌ها است و مصوبه‌ای است که تقریبا می‌شود گفت در دولت‌های قبل نیز مطرح بوده است ولی متاسفانه به هنگام اجرایی شدن، برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی، پژوهشگاه تعلیم تربیت و سازمان پژوهش از همسان‌سازی مستثنی شدند.

    |