پرداخت وام

  • بر پایه نظر کارشناسان؛ آگاهی از اصلی ترین دلیل عدم پرداخت وام از سوی بانکها به افراد حقیقی و حقوقی، سایه ترس و وحشت را بر پیکر اقتصاد می گستراند.

    |
  • وی در خصوص اعطای وام ازدواج به روستائیان و عشایر خاطرنشان کرد: برای زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی که تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج‌ کنند ۱۰۰ میلیون تومان وام علاوه بر وام ازدواج در نظر گرفته شده است.

    |