اردلان شکرآبی، به عنوان وزیر امور بیمه‌های اجتماعی انتخاب شد و همچنین خشایار فرمانبر، به سمت وزارت انرژی و دیجیتال‌سازی منصوب شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اردلان شکرآبی، به عنوان وزیر امور بیمه‌های اجتماعی انتخاب شد و همچنین خشایار فرمانبر، به سمت وزارت انرژی و دیجیتال‌سازی منصوب شد.