در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی‌یف با مدیرعامل شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین (مائو) تفاهمات صورت گرفته در آخرین دور مذاکرات پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی مورد بررسی و پی‌گیری قرار گرفت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در ملاقات منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی ایران با یوگنی دیخنه مدیر عامل شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین موضوعات مورد علاقه از جمله پی‌گیری تفاهمات صورت گرفته در آخرین دور مذاکرات پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و راهکارهای مورد نظر برای تسریع در مذاکرات فنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر این اساس طرفین موافقت کردند کارشناسان دو طرف مبتنی بر اصل حسن نیت و موازین حقوقی، مذاکرات را تا نیل به توافق ادامه دهند. 
در این ملاقات همچنین از سرگیری فعالیت شرکت مائو و برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور و اهمیت آن در جهت توسعه همکاری های تجاری و تقویت ارتباطات فرهنگی متقابل مورد تاکید طرفین قرار گرفت.