عصبانیت بی سابقه احسان علیخانی و رفتار تند با شرکت کننده ای که میکروفن برنامه رو با خودش میکشید و زیر پا له کرده بود را در ادامه می بینید.

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو