رکنا: مرد جوان از کشتن همسرش ابراز ناراحتی و پشیمانی کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 قتل با شال ، قتل با شال ، قتل با شال ، قتل با شال ، قتل با شال

به گزارش رکنا، رسیدگی به پرونده قتل زن جوان در خیابان 17 شهریور ، 30 خرداد امسال در دستور کار ساسان غلامی بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار گرفت.در بررسی ها اولیه مشخص شد گزارش قتل این زن 20 ساله به تماس مادر شوهر او با پلیس در جریان رسیدگی قرار گرفته بود.مادر شوهر زن در اظهارات خود به ماموران گفته بود پسرم با من تماس گرفته و گفت همسرش را به قتل رسانده و سپس متواری شد.

ساعتی بعد مرد جوان دستگیر شده و به قتل اعتراف کرد.رسیدگی به پرونده آغاز شد و صبح امروز این متهم در شعبه سوم دادسرای جنایی تهران تحت بازجویی قرار گرفت.

ادامه این گزارش را در گفتگو با متهم بخوانید.

همسرم را با چادرش خفه کردم و پشیمانم

اتهام قتل همسرت را قبول داری؟

بله قبول دارم که زنم را کشتم اما من قصد این کار را نداشتم.

از روز حادثه بگو.

آن روز با همسرم بحثم شد.مثل جر و بحثهای همیشگی که به خاطر حساب و کتاب مالی بین ما رخ می داد. غر زدن هایش کلافه ام کرد و نمی دانم چه شد که شالش را دور گردنش انداختم و فشار دادم.

می گویی قصد قتل نداشتی ، فکر نمی کردی با این کار خفه می شود؟!

نه ناگهان دیدم زمین افتاد.

بعد چه شد؟

نگران بچه 2 ساله ام بودم.برای همین به مادرم گفتم که مراقب او باشد.

افغان هستی؟

بله بعد از ازدواج به ایران آمدم تا کار کنم.در کار جمع آوری ضایعات بودم.همسرم را دوست داشتم و خیلی ناراحتم که این اتفاق افتاده.نگران فرزند 2 ساله ام هستم.