حوادث رکنا: ویدیویی از لحظه ی جدا شدن بار دوچرخه از پشت ماشین را می بینید.

فیلم وحشت آور از رها شدن بار دوچرخه از پشت پژو پارس
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

  حجم ویدیو: 2.49M

 مدت زمان ویدیو: 00:00:25

مهار کردن بار بر روی خودرو یا قسمت عقب خودرو نکته بسیار مهمی است. مواردی از رها شدن بار از خودروهای درحال حرکت اتفاق افتاده که با خودروهای پشتی برخورد کرده یا باعث تغییر ناگهانی خودروها و ایجاد تصادف شده.

از مهار کامل بار روی خودروهای خود اطمینان حاصل کنید و هرجا به هر دلیلی توقف کردید دوباره بسته‌های مهار بار را چک کنید.