حوادث رکنا: تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر شده است.

اولین عکس از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

    به گزارش رکنا، برای نخستین بار در اخبار دادگاه رسیدگی به پرواز 752 اوکراین، تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر شده است.