حوادث رکنا: دختر 17 ساله که بارها دست به خودکشی و فرار از خانه زده است با صحبت های مشاور پلیس به آغوش خانواده بازگشت.

عجیب ترین اتفاق در خودکشی یک دختر 17 ساله / نقش پررنگ پلیس که فرشته نجات شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

    به گزارش رکنا؛ خودکشی یک موضوع ساده اجتماعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت ، چنانچه به ریشه ها وعلل آن توجه نشود این عوامل می توانند تبعات سنگین تری را برای جامعه فراهم نمایند. خودکشی یک فرد علاوه بر اینکه ضایعه ای برای او و خانواده اش است، برای جامعه هم ضایعه ای بزرگ به حساب می آید. یکی از مامن های شهروندان که سالهای اخیر مورد مشاهده قرار گرفه شده است اعتماد شهروندان به نگاه جامعه محور پلیس است.

 

مراجعه خانواده دختر مبنی بر فرار واقدام به خودکشی دختر ۱۷ ساله خود در نگرانی نگاه های بسیار نمایان بود و شروع گردید ، با تلاش های کارشناس واحد اجتماعی پلیس و پیگیری ارتباط دختر با  یکی از دوستان وی و صحبت های مکرر با آن ها توانسته دختر را پیدا کرده و قرار شد دختر با مراجعه به دایره اجتماعی کلانتری وصحبت با مشاور تمامی مشکلات خودرا با خانواده که منجر به چندین بار خودکشی و فرار گردیده است را بازگو کند و پلیس یک گوش شنوا برای اوباشد .

وی نیز پس از تلاشهای کارشناس بای برقراری ارتباط واعتماد سازی شروع به صحبت کرده و دلیل مشکلات خود را عدم اقتدار پدر و ناسازگاری با مادر بیان کرده است وتمامی تکانه های زندگی و روحی خود را سببش را در مادر و کنکاش های وی در زندگی او می  داند که مجبور به فرار و اقدام به خودکشی با موضوعات پیش آمده تحمل نکردن وضعیت موجود انجام گرفته شد.

نظرکارشناس

کارشناس مشاور با تخصص مورد نظر خود به ارائه خدمات مشاوره واقدامات زیر در رفع مشکل و بازگرداندن دختر به کانون گرم خانواده کرده است که بشرح ذیل می باشد

*مصاحبه تشخیصی

*راهنمایی خانواده ها در برخورد درست وبدور از هیجان

*ایجاد آرامش در دختر وراهنمایی در ادامه روند پرونده

*آموزش باید ها ونباید ها به فرزندان وبرآورده کردن نیاز های متناسب با سن فرزند

*آموزش روابط صمیمانه اما کنترل شده وایمن وآگاهانه بین فرزندان

و در کلام آخرچشمان نگران مادر به چشمان گریان از خوشحالی تبدیل گردید که دنیایی از شادیها وتشکر را برای یک مشاوررقم زد.