این ماشین تنها بیتل لیموزین ایران هست که در حال حاضر در شهر شیراز تردد می‌کند.

آیا این خبر مفید بود؟