عکسی که مهران رنجبر با گریم عجیبش در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است.