پوران درخشنده با انتشار چند عکس در صفحه اینستاگرامش، از حضور خود در جشنواره ای در عراق خبر داد. این کارگردان لباس کردی را برای این مراسم انتخاب کرده است.