عکسی که سحر دولتشاهی با مادر و پدرش در صفحه رسمی اینستاگرام خود گذاشته است.