پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نشست چهارم از بسته برنامه اول
 دکتر نعیمه پورمحمدی 
عضو هیئت علمی گروه فلسفه دین  
دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
 دین‌پژوهی معلولیت‌نگر؛ بازخوانی علوم و سنت اسلامی از چشم‌انداز مطالعات معلولیت 
یکشنبه  ۴ مهر ۱۴۰۰
ساعت ۱۸ تا ۲۰
 لینک ورود به جلسه: 
https://www.skyroom.online/ch/mmfallah/iars
لطفا از قسمت میهمان وارد شوید