پرداخت نقدی یارانه جدید دست‌کم تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت. این مطلبی است که مفتح قائم مقام وزیر صمت به صورت تلویحی از آن سخن گفته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 یارانه جدید نوع دیگری از یارانه های پرداختی دولت است که طبق لایحه و بودجه ای که دولت تعیین می کند به مردم پرداخت می شود. همانند یارانه های دیگر، یارانه جدید نیز شامل تمامی افراد نمی شود و مشمولان یارانه جدید نیز توسط دولت تعیین می گردد. یارانه جدید در هر دوره برای کالای خاصی پرداخت می شود. و اینبار یارانه جدید نان یکی از واریزی هایی است که دولت تصمیم دارد آن را برای جبران گرانی های اخیر به مردم پرداخت کند. جزئیات تازه ای از یارانه جدید  را در ادامه بخوانید.

 پرداخت نقدی یارانه جدید دست‌کم تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت. این مطلبی است که قائم مقام وزیر صمت به صورت تلویحی از آن سخن گفته است.