تراز مهاجرت به اراضی اشغالی منفی شده و نگرانی برخی مقامات صهیونیست را برانگیخته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به نقل از پایگاه جامعه و فرهنگ ملل، بر اساس آمار منتشر شده، تراز مهاجرت به اسرائیل برای اولین بار از سال ، ۲۰۰۹ منفی  شد.

در سال ۲۰۱۸ میلادی شمار یهودیانی که ترجیح دادند از مهاجرت کردند  ۱۶ هزار ۷۰۰ نفر بود در حالی که شمار افرادی که از نقاط مختلف جهان به اسرائیل منتقل شدند، تنها ۸ هزار و۵۰۰ نفر بود.

چهار سال پیش، نسبت یهودیانی که از فلسطین اشغالی مهاجرت می کردند، ۲ از هزار بود در حالی که شمار مهاجران به فلسطین اشغالی در همان سال حداکثر به ۱ در هزار رسیده است.

حدود نیمی از کسانی که مهاجرت از اراضی اشغالی  را به ماندن در آن ترجیح دادند، متولدین این سرزمین  غصب شده بودند.