همکاری های آموزشی هنگ کنگ و قراقستان طی ماههای اخیر وارد فاز تازه ای شده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به نقل  از پایگاه جامعه و فرهنگ ملل، وزیر آموزش عالی و علوم جمهوری قزاقستان چندین توافقنامه را درباره اعطا بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان و افتتاح شعبه یکی از دانشگاه‌های برتر هنگ‌کنگ در قزاقستان امضا کرد.

سیاسات نوربک، وزیر آموزش عالی و علوم  جمهوری قزاقستان  در چارچوب  سفر کاری خود  در شهر هنگ‌کنگ با  وزیر آموزش   هنگ‌کنگ  خانم چوی یوکلین  و با روسای چندین دانشگاه ها ملاقات نمود.

در جریان  سفر، وزیر آموزش عالی و علوم  جمهوری قزاقستان چندین توافقنامه را درباره  اعطا بورسیه‌های تحصیلی  به دانشجویان و  افتتاح شعبه یکی از دانشگاه‌های برتر هنگ‌کنگ در قزاقستان امضا کرد.

سیاسات نوربک در دیدار با وزیر آموزش و عالی هنگ‌کنگ، درباره اصلاحات انجام شده توسط وزارت علوم و آموزش عالی به منظور توسعه نظام آموزش عالی و علوم در قزاقستان سخن گفت و توضیحاتی از جمله در خصوص برنامه های "بولاشاک" ، "500 دانشمند" و افتتاح شعبه های دانشگاه‌های برجسته خارجی در قزاقستان، ارایه داد.