عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: مزایای قرض الحسنه حتی شامل حال ثروتمندان نیز می شود به این معنا که آنها به غیر از ثوابی که از دادن قرض الحسنه می برند زمینه های آسیب های اجتماعی و افزایش خشونت را از بین می برند که این موضوع به نفع آنهاست.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با مهر اقتصاد در خصوص اهمیت توسعه و ترویج فرهنگ قرض الحسنه برای رشد متوازن اقتصاد و توسعه جامعه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی گفت: بی تردید می توان گفت فرهنگ حسنه قرض الحسنه از جمله امور دینی به شمار می رود که مسلمانان سال هاست به انجام این موضوع برای دستگیری از همدیگر توجه دارند به همین خاطر می توان گفت قرض الحسنه یکی از پایه های اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی به شمار می رود.

وی در این باره توضیح داد: آنچه در این موضوع حائز اهمیت است دستاوردهایی است که توسعه فرهنگ قرض الحسنه برای جامعه اعم از فقیر و غنی می تواند داشته باشد. وقتی اقتصاد مبتنی بر قرض الحسنه باشد واین فرهنگ در جامعه نهادینه شده باشد به معنای کاهش فاصله طبقاتی با افزایش سرمایه اجتماعی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان خاطر نشان کرد: قرض الحسنه باعث کاهش فاصله طبقاتی و کاهش تورم می شود. مزایای قرض الحسنه حتی شامل حال ثروتمندان نیز می شود به این معنا که آنها به غیر از ثوابی که از دادن قرض الحسنه می برند زمینه های آسیب های اجتماعی و افزایش خشونت را از بین می برند که این موضوع به نفع آنهاست.

 رحمان سعادت گفت: با توجه به اینکه در طی چهار دهه گذشته بر موضوع اعطای قرض الحسنه بسیار تاکید شده ودر دو سه دهه اول انقلاب اعطای منابع مالی به صورت قرض الحسنه رواج بیشتری داشت به نظر می رسد دولتها در کاهش اعطای قرض الحسنه به دلیل سوء تدبیرهایی که منجر به افزایش تورم شده مقصر هستند.

وی در این باره گفت: برای بازگشت جامعه به سنت قرض الحسنه و بهره مندی جامعه از این موضوع دولت باید با اتخاذ سیاست های درست کاهش نرخ تورم را در دستور کار قرار دهد. اگر این موضوع محقق شود بدین معناست که منابع مالی زیادی صرف توسعه تولید و کار و اشتغال می شود و به تبع آن بخش قابل توجهی از مشکلات اجتماعی که از دل چالش های اقتصادی ایجاد شده از بین می رود.