با کسب ۲۸ موکل انتخاباتی؛

نامزد سوسیال دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با جلب حمایت ۲۸ موکل انتخاباتی، از سایر رقبای هم‌حزبی خود پیشی گرفت.

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو