وزیر خارجه کشورمان گفت که آماده سفر به عربستان برای حل اختلافات است.

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو