طبق آخرین اخبار تست کرونای وزیر امور خارجه مثبت شده و اکنون در قرنطینه به سر می برد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نتیجه آزمایش کرونای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان امروز مثبت اعلام شد.

امیرعبداللهیان در حال حاضر در قرنطینه به سر می برد.