در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عملکرد رئیس سابق ستاد ملی مقابله با کرونا یعنی حسن روحانی قرائت شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عملکرد رئیس سابق ستاد ملی مقابله با کرونا یعنی حسن روحانی قرائت شد.

در این گزارش مواردی مانند فراخوان دیرهنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا و ضعف دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به موقع واکسن ها مطرح شد که در نتیجه باعث افزایش مبتلایان و فوتی ها در کشور شده است. در جریان رای گیری از این گزارش هم نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره پرونده تخلف روحانی و سوء مدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه قضائیه موافقت کردند.