عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نامزدی در انتخابات مجلس، راهی محل ثبت نام شد.