عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نوشت: درصورت بیروزی در انتخابات تنها ۴ سال رئیس جمهور خواهم بود.