سعید آجورلو سردبیر مجله مثلث:

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

شاید آقای ظریف حرف هایی درباره برنامه منطقه ای ایران داشته باشد اما استعفای او در این مقطع بیشتر از هر چیز به ناهماهنگی در دولت مربوط می شود. او در مونیخ از برنامه موشکی ایران دفاع کرده بود با این وجود زمانی که برای استعفا انتخاب کرد کاملا اشتباه بود

ماندن ظریف در وزارت خارجهبه معنای غلبه قدرت عینی بر قدرت گفتمانی در نظر اوست. اصرار بر رفتن ولی این پیام را دارد که نه او نقشی برای خود در قدرت عینی قائل است نه مایل است برای خو جایگاهی در روابط روحانی حاکمیت تعریف کند. رفتن اش عمل به توصیه حسین موسویان است