الهام چرخنده پستی درباره نحوه آشنایی او با همسرش در فضای مجازی منتشر شده را تکذیب کرد.

بیشتر
آرشیو
آرشیو