در گزارش کمیسیون آموزش مجلس:

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس، دانشگاه آزاد را مقصر دانست.

بیشتر
آرشیو
آرشیو