پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

پاپیون لباس حمید فرخ نژاد در تبلیغات شهری فیلم تگزاس سانسور شد. دو تصویر را مشاهده می‌نمایید. یکی مربوط به پوستر اصلی فیلم تگزاس است که در آن حمید فرخ نژاد پاپیون به لباسش وصل نموده، و دیگری پوستر تبلیغات شهری فیلم تگزاس است که در آن پاپیون لباس حمید فرخ نژاد سانسور شده است.
 
 

لباس فرخ نژاد هم سانسور شد! +عکس