بایدن " در بخشی از سخنرانی انتخاباتی خود که به کشته شدن سربازان آمریکایی در عراق اشاره می‌کرد

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو