ایسنا/ سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: روز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به ۲ پرونده رسیدگی شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمد مومنی راد در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد:  پرونده اول مربوط به مدیر مسئول  سایت اعتدال به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی  بود که هیات منصفه به اتفاق آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب  متهم را مجرم دانست و نیز به اتفاق  آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری فراز به اتهام  نشر اکاذیب بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست  و  نیز با اکثریت آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.