اکو ایران/ جمهوری آذربایجان قصد دارد استان سیونیک در ارمنستان را به تصرف خود درآورده و به این شکل باکو را به نخجوان متصل کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

این اقدام باعث می شود تا مرز ۴۵ کیلومتری ایران با ارمنستان از بین رفته و دسترسی ایران به اروپا تنها به ترکیه و جمهوری آذربایجان محدود شود.این اقدام جمهوری آذربایجان چه پیامی برای ایران دارد؟ این فیلم را بببنید.