عضو کمیته ملی واکسن کرونا در برنامه صبح بخیر ایران درباره قرنطینه هوشمند و مخالفین این طرح توضیح داد در قرنطینه هوشمند سفر برای افراد واجد شرایط آزاد می‌شود.

حجم ویدیو: 17.82M | مدت زمان ویدیو: 00:04:00