علی لاریجانی در مورد کشتی دیروز و شکست حریف آمریکایی پیام جالبی منتشر کرد.