پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

غلامحسین کرباسچی در صفحه شخصی خود در توئیتر به صحبت های اخیر رضا علیجانی و محمدجواد اکبرین درباره کروبی واکنش نشان داد.دبیر کل حزب کارگزاران در صفحه شخصی خود در توئیتر خطاب به رضا علیجانی و محمدجواد اکبرین نوشت: با تیتر ملی _مذهبی انقلابی یا طلبه جنبش سبز در پاریس بنشینی ولی در bbc اعتراض کنی که چرا یک شخصیت آزاده و انقلابی با ۸۴ سال سن و انواع بیماری بعد از ۱۱ سال حصر و محرومیت از زندگی معمولی توانسته یک ساعت در یک جمع محدود بیاید و حرف بزند باید حصر به شدت ادامه یابد؟؟ دیکتاتور کیست؟

منبع: تابناک