آب معدنی های خارجی در بازار یا قاچاق است یا تقلبی و یا هر دو مورد!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 در چند ماه اخیر آب معدنی هایی با نام برندهای نروژی به قیمت هر بطری حدود 100 هزار تومان در تهران به فروش می رسید.اما در سال های اخیر حتی یک میلی لیتر هم آب معدنی از خارج وارد نشده .

لطیفی، سخنگوی گمرک ایران گفت: در بررسی های انجام شده در شش ماهه گذشته هیچ گونه آب معدنی و آب آشامیدنی از مبادی گمرکی و به صورت رسمی وارد کشور نشده است.

آب معدنی های خارجی در بازار یا قاچاق است یا تقلبی و یا هر دو مورد!