مدیرکل روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی در گفتگو با آخرین خبر اردبیل خبر سکته وزیر میراث فرهنگی در جریان بازدید از طرح‌‌های اردبیل را تکذیب کرد.