پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نماینده کازرون در مجلس اظهار کرد: اگر نگوییم خود بازرسان جاسوس هستند اما بی‌شک از داده‌ها و اطلاعات آن‌ها جاسوسان علیه کشورمان استفاده می‌کنند چرا که بسیاری از کارشناسان و کارکنان آژانس، اتباع آمریکا و اسرائیل هستند یا توسط آن‌ها تطمیع شده اند؛ بنابراین، ما نباید امنیت کشور را به اطلاعاتی که در آژانس ثبت می‌شود گره بزنیم. فریدون عباسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: نتایج بازرسی‌های بازرسان آژانس بین المللی در بستری بارگزاری می‌شود که خبرگان مورد تایید آژانس به آن دسترسی دارند که عمدتاً ملیت غربی دارند؛ بنابراین تاکید بر این است که همه جا مورد بازرسی رسمی قرار نگیرد. وی افزود: باید این را در نظر داشته باشیم هر گونه اطلاعاتی از کشور خارج شود می‌تواند برای دشمنان ما مورد استفاده قرار گرفته و حاوی پیام‌هایی برای آن‌ها باشد، و اتفاقی که برای نطنز افتاد، رخ دهد؛ لذا باید در قسمت‌های حساس و تأسیسات حیاتی خود دائم تغییراتی ایجاد کنیم تا اطلاعات بازرسان به روز نباشد.