پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

«شورای عالی خدمات با ارزشی در این زمینه‌ها ارائه داده است و اینجانب بر خود فرض میدانم از همه‌ی اعضاء محترم که در دوره‌های مختلف نقش آفریده‌اند، بویژه از دانشمندان و اساتیدی که در دوره‌ی جدید در شورای عالی حضور نخواهند داشت صمیمانه سپاسگزاری کنم و ادامه‌ی کمکهای مشاوره‌ئی آنان را به این شورا درخواست نمایم».

این بخشی از حکم رهبرانقلاب برای معرفی اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از زحمات افرادی که در دوره جدید حاضر نیستند سپاسگزاری شده است.

بررسی ها نشان می دهد که آقایان ولایتی، عارف، قمی، کچوئیان، جاسبی، داوری و ضرغامی در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور ندارند.