خطیب زاده با اشاره به اهمیت موضوع آب در منطقه اظهار کرد: سد ایلیسو در رود دجله است که به خلیج فارس می ریزد و همه کشورهای پایین دست از آن متاثر می شوند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سوالی درباره افتتاح سد ایلیسو ترکیه و موضوع حقابه آن گفت: موضوعات مرزی و مربوط به مدیریت آب‌های مشترک یکی از موضوعات سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران است.
وی با اشاره به اهمیت موضوع آب در منطقه اظهار کرد: سد اشاره شده در رود دجله است که به خلیج فارس می ریزد و همه کشورهای پایین دست از آن متاثر می شوند.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان ادامه داد: بخشی از مدیریت جهانی آب داشتن رویکرد مشترک و طبیعت حقابه است. باید جهانی فکر کرد و مشترک تصمیم گرفت. چنین موضوعاتی را باید از نگاه و تصمیم منطقه ای مدیریت کرد چون در بلندمدت تاثیر منطقه ای خواهد داشت.

خطیب زاده خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه با بحران‌های زیست محیطی مواجه هستند و با ایجاد این سدها بحران‌ها شدیدتر شده و موجب افزایش ریزگردها می‌شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: آقای گروسی مراودات بسیار نزدیک را هم با سازمان انرژی اتمی ما و هم دوستان ما در سفارت ایران در وین دارند.
از ایشان دعوت شده و تاریخ هم برای سفر ایشان پیشنهاد شده و به زودی انشاءالله ایشان عازم ایران خواهند بود و منتظر پاسخ ایشان هستیم.

 وی با بیان اینکه مراودات فنی ایران و آژانس مثل در مسیر بسیار خوبی در جریان است،‌گفت: ایشان در این سفر هم اگر پاسخ تاریخ ما را بدهند، علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر امور خارجه هم دیداری خواهند داشت.
خطیب زاده افزود: باید اجازه داد این روابط در مسیر عادی خودش این ادامه پیدا کند.

منبع: ایرنا