این نرخ ها از اول آذر اعمال خواهد شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نرخ کارت‌ به‌ کارت و انتقال کارت به شبا تا مبلغ یک‌ میلیون تومان حداقل ۶۰۰ تومان و به ازای یک‌ میلیون تومان مازاد ۲۴۰ تومان اضافه می شود. 

اعلام مانده‌ کارت و صورت حساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰ تومان

اعلام مانده کارت از خودپرداز ۱۲۰ تومان

صدور رمز جدید هزار تومان و پیامک اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت از مشتری ۳۰ تومان 

این نرخ ها از اول آذر اعمال خواهد شد.