نماینده ادوار مجلس: ما گول خوردیم و وارد مباحثی شدیم که از اول وجود نداشته اند

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در نشست «یارانه پنهان، نیمه پنهان» که توسط دانشگاه امام صادق برگزار شد، حسن سبحانی عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های پنجم، ششم و هفتم تاکید کرد که سیاست گذاری های 32 سال اخیر ازجمله مسئله یارانه پنهان، بر اساس موهومات بوده است. «اگر این پدیده با هر توجیهی در کارکرد قلب بی رحم سیاست گذاری های گذشته علیه طبقات محروم اخلال وارد نکند و به استمرارآنها تمکین نماید سیاست های اقتصادی 32 ساله همچنان در چمبره ندانم کاری های شعاری، بیشتر از آنچه تاکنون به اتلاف منابع اقتصادی انجامیده به استهلاک سرمایه اجتماعی از طریق تنبیه اقتصادی محرومان و مردمان شریفی که انقلاب اسلامی و جمهوری برآمده از آن را یاری کرده اند مختوم می شود.»

اصطلاح یارانه پنهان از سال 1389 همزمان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها رواج پیدا کرده و به ابزاری برای افزایش قیمت حامل های انرژی توسط دولت های مختلف تبدیل شده است. دولت ها معتقد هستند قیمت انرژی در کشور ما نسبت به دنیا پایین و مصرف آن بالا است در نتیجه با سیاست افزایش قیمت ها می توان مصرف و قیمت را مدیریت کرد تا اقتصاد کشور از ثمرات آن بهره مند شود. در سال های اخیر در پی ایجاد امواج تورمی شدید ناشی از اجرای این سیاست برخی کارشناسان از اساس مبنای فکری این استدلالات را زیر سوال برده اند.