بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷۱۵۸ (بیست و هفت هزارو صد و پنجاه و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷۷۰۷ (بیست و هفت هزار وهفتصد و هفت تومان) اعلام شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۷۷۰۷ (بیست و هفت هزار وهفتصد و هفت تومان) اعلام کرد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷۱۵۸ (بیست و هفت هزارو صد و پنجاه و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷۷۰۷ (بیست و هفت هزار وهفتصد و هفت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۳۱۳۶۱ (سی و یک هزار و سیصد و شصت و یک تومان) و قیمت فروش یورو ۳۱۹۹۴ (سی ویک هزار و نهصدو نود و چهار تومان) است.